Trasy ktoré jazdíme 

z Bratislavy

Viedeň letisko
Budapešť letisko
Brno letisko
Praha letisko