Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok Webová stránka: LACNETAXI.SK

 1. Úvod

  • Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby poskytované prostredníctvom webovej stránky LACNETAXI.SK.
  • [Názov spoločnosti a identifikačné údaje]
  • [Adresa sídla spoločnosti]
  • [Kontaktné údaje]
 2. Podmienky reklamácie

  • Reklamácie sú akceptované do [špecifikovaný počet dní] od poskytnutia služby.
  • Podmienky pre akceptovanie reklamácií: [podrobné vymedzenie podmienok].
 3. Postup pri reklamácii

  • Klient má právo podať reklamáciu prostredníctvom [preferovaný spôsob komunikácie].
  • Postup pri vybavení reklamácie: [detailný popis postupu].
 4. Záverečné ustanovenia

  • Tento reklamačný poriadok je platný od [dátum platnosti].
  • V prípade zmeny podmienok budú klienti informovaní prostredníctvom [spôsob informovania].