Ochrana osobných údajov

GDPR Pravidlá pre LACNETAXI.SK

 1. Úvod

  • Tieto pravidlá popisujú, ako [Názov spoločnosti] zbiera, používa a chráni osobné údaje prostredníctvom webovej stránky LACNETAXI.SK.
 2. Zbieranie a použitie osobných údajov

  • Zbierame tieto osobné údaje: [zoznam údajov, napr. meno, e-mailová adresa].
  • Účel spracovania osobných údajov: [popis účelu].
 3. Práva dotknutých osôb

  • Klient má právo na prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov.
  • Postup pre uplatnenie práv: [podrobný popis].
 4. Bezpečnostné opatrenia

  • [Popis bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov]
 5. Kontaktné údaje

  • V prípade otázok alebo žiadostí súvisiacich s ochranou osobných údajov, kontaktujte nás na [e-mail/telefón].
 6. Zmeny pravidiel

  • Akékoľvek zmeny v týchto pravidlách budú zverejnené na webovej stránke a platné od [dátum účinnosti].